Formularul 200 anaf 2013 pdf

Formularul 200 anaf 2013 pdf

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
 (1) activităţi independente;
 (2) cedarea folosinţei bunurilor;
 (3) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
 (4) transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
 (5) operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
Formularul in PDF al D200 poate fi descarcat de mai jos in format pdf.. Totodata o puteti vedea si online

Formularul 200 anaf 2013 pdf - comentarii

Trimiteți un comentariu

 
Copyright © 2011 Traieste-sanatos.org